ET4U

-

 

 

Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier tells about their first residency in Staby in June 2016
See more here

 

Find more about the other MEETINGS projects including TIME, SITE & LORE here

Til Nissum Fjord Dag i Felsted Havn

ET4U har i august været til Kulturmøde på Mors og til Nissum Fjord Dag.

Kom og mød os i skurvognen igen til Kulturnat i Lemvig den 18. oktober kl. 18-22, hvor vi viser video-jingles for MEETINGS på Lemvig Kirkes mur.
Find os på torvet ved Lemvig Kirke allerede fra kl. 15, hvor Aarhus 2017s tour-bil vil præsentere programkataloget for kulturbyåret.

Se Kulturnattens hjemmeside

 

 

 

         

      

      

      

Borgere fra Thyborøn ser frem til performance- og videoprojektet MEETINGS 13.03.2016
Villagers from Thyborøn welcomes the performance and video project MEETINGS 13.03.2016

Flere MEETINGS jingles her / More MEETINGS jingles her


Om MEETINGS

MEETINGS er et video- og performanceprojekt, der finder sted i de 7 kommuner (Herning, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive) omfattet af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland i 2016-2019.
I løbet af den 4-årige periode vil der blive produceret en række videoer og performances af internationale samtidskunstnere, som er inviteret på residences af kortere eller længere varighed i det midt- og vestjyske område for at producere nye værker for, om og med området, set med den udefra kommende kunstners blik. Projektet vil være en manifestation og udvikling af områdets identitet gennem produktion og fremvisning af kunstværker skabt af kunstnere i samarbejde med befolkningen i lokalområdet. Videoer og performances vises på utraditionelle steder som lader, kirker, nedlagte huse, grusgrave etc. rundt i hele kulturregionen.
Projektet har 2 festivaller undervejs – i september 2017 og september 2019 -, hvor bl.a. de producerede værker vises, og disse værker søges også efterfølgende udvekslet og vist andre steder.
MEETINGS er støttet af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018, European Capital of Culture Aarhus 2017, Lemvig Kommune, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

Download længere beskrivelse


About MEETINGS
MEETINGS is a video and performance project taking place in the 7 municipalities (Herning, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive) included in the Cultural Collaboration in Mid and West Jutland in 2016-2019.
During the 4-year period, we invite international contemporary artists for shorter or longer residences in the mid and west Jutland area to produce a number of videos and performances dealing with, taking place in, and produced in collaboration with the mid and west Jutland area - an artistic look at the area seen from the outside. The project will be a manifestation and development of the area's identity through the production and presentation of art works created by artists in collaboration with the area.
The project will have 2 festivals - in September 2017 and September 2019 – where we will show the produced works among other things. We will also seek to exchange and show the produced works elsewhere.
The Culture Agreement for Mid and Western Jutland 2015-2018 (The Ministry of Culture), European Capital of Culture Aarhus 2017, Lemvig Municipality, The Obel Family Foundation and The Danish Arts Foundation support MEETINGS.

Download longer description