ET4U

Nørager, Nees

Call for Works for Topophilia Exhibition

Topophilia is a group exhibition that addresses different aspects of domestic life from different parts of the world through video and installation. Topophilia will take place in the Nørager Farmhouse in Nees, Denmark, as part of the MEETINGS Festival in September 2017.

Deadline: March 31st, 2017
Mediums: film, video, moving image, animation, installation, or new media
Curated by Amanda KM & Eto Otitigbe
Read more and download application form here

 

 

Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier tells about their second residency in Staby in November 2016
See more here

 

 

25.10.2016: First day of research on location in the OFF ROAD collaboration TIME, SITE & LORE.
Standing in the ET4U Art Bar from left: Karin Elkjær (Struer Museum), Peter Thing (Rom), Inger Bjørn Knudsen (Lemvig Museum), Ove Urth (Rom), Gunilla Josephson (Sweden/Canada), Jan Bjerglund (Humlum), Bassem Yousri (Egypt), Klaus Højbjerg (Hjerl Hede), Ingeborg Svennevig (Hjerl Hede), Jesper Bækgaard (Struer Museum), Troels Madsen (Fur), John Brinch Bertelsen (Fur Museum), Søren Raarup (Oddesund Nord), Karen Havskov Jensen (ET4U), Heine Sand Kristensen (ET4U). Sitting in front of the Art Bar: Klavs Weiss (ET4U), Gigi Scaria (India), Yuval Yairi (Israel). Also present at the meeting, but unfortunately not on this photo: Sadik Kwaish Alfraji (Iraq/Holland).
Read more about TIME, SITE & LORE here.

        

Borgere fra Thyborøn ser frem til performance- og videoprojektet MEETINGS 13.03.2016
Villagers from Thyborøn welcomes the performance and video project MEETINGS 13.03.2016

Flere MEETINGS jingles her / More MEETINGS jingles her


Om MEETINGS

MEETINGS er et video- og performanceprojekt, der finder sted i de 7 kommuner (Herning, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive) omfattet af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland i 2016-2019.
I løbet af den 4-årige periode vil der blive produceret en række videoer og performances af internationale samtidskunstnere, som er inviteret på residences af kortere eller længere varighed i det midt- og vestjyske område for at producere nye værker for, om og med området, set med den udefra kommende kunstners blik. Projektet vil være en manifestation og udvikling af områdets identitet gennem produktion og fremvisning af kunstværker skabt af kunstnere i samarbejde med befolkningen i lokalområdet. Videoer og performances vises på utraditionelle steder som lader, kirker, nedlagte huse, grusgrave etc. rundt i hele kulturregionen.
Projektet har 2 festivaller undervejs – i september 2017 og september 2019 -, hvor bl.a. de producerede værker vises, og disse værker søges også efterfølgende udvekslet og vist andre steder.
MEETINGS er støttet af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018, Region Midtjylland, European Capital of Culture Aarhus 2017, Lemvig Kommune, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

Download længere beskrivelse


About MEETINGS
MEETINGS is a video and performance project taking place in the 7 municipalities (Herning, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive) included in the Cultural Collaboration in Mid and West Jutland in 2016-2019.
During the 4-year period, we invite international contemporary artists for shorter or longer residences in the mid and west Jutland area to produce a number of videos and performances dealing with, taking place in, and produced in collaboration with the mid and west Jutland area - an artistic look at the area seen from the outside. The project will be a manifestation and development of the area's identity through the production and presentation of art works created by artists in collaboration with the area.
The project will have 2 festivals - in September 2017 and September 2019 – where we will show the produced works among other things. We will also seek to exchange and show the produced works elsewhere.
The Culture Agreement for Mid and Western Jutland 2015-2018 (The Ministry of Culture), Central Denmark Region, European Capital of Culture Aarhus 2017, Lemvig Municipality, The Obel Family Foundation and The Danish Arts Foundation support MEETINGS.

Download longer description

   

    

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Region Midtjylland
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Lemvig Kommune
Det Obelske Familiefond
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands festival OFF ROAD
Statens Kunstfond