ET4U

(Read news in English)    

           

En anderledes opdagelsesrejse rundt om Nissum Fjord med video- og performancefestival MEETINGS

 

– festivalprogrammet materialiserer sig dag for dag 

          

Kunst på utraditionelle steder

Rammen for MEETINGS-festivalen 2019 bliver – ligesom festivalen i 2017 – en række steder, hvor man ikke normalt møder kunst. Vi kigger derfor efter egnede udhuse, lader, stalde, skure, forladte huse m.m. primært rundt om Nissum Fjord, der kan være med til at forankre projektet i egnens særpræg. Derved kan festivalen udover de kunstneriske oplevelser tilbyde et usædvanligt møde med steder, som man normalt ikke har adgang til eller aldrig ville finde på at besøge. Et par gengangere fra 2017 er allerede plottet ind, f.eks. den gamle skole i Nees og det tidligere købmands- og foderstoflager i Staby, og der kigges efter nye. Forfatteren Malte Tellerup hjælper os på vej via sit personlige møde med lokaliteterne, som vil være at læse i festivalprogrammet.

           

Kunst om ’stedet’ og ’mødet’

10 internationale kunstnere skaber nye værker til MEETINGS 2019 med udgangspunkt i mødet med forskellige lokaliteter rundt om Nissum Fjord. Derudover præsenteres en lang række video- og performanceværker, som også på forskellig vis forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men som er produceret i anden sammenhæng. Her kan man opleve nye værker af et par kunstnere, som vi før har kunnet møde i ET4U-sammenhæng: Agnes B. Tiffon (NO/FR), Derek M. Besant (CA), Jean-Léon Pallandre (FR) og Jette Ellgaard (DK). Og man kan glæde sig til at stifte bekendtskab med kunstnere, som vi ikke tidligere har set i Midt- og Vestjylland, som f.eks. Baha AbuShanab (PLE), Karel van Laere (NL), Wuon-Gean Ho (UK), Jacob Cartwright & Nick Jordan (UK), Arjen de Leeuw & Walter van Broekhuizen (NL) m.fl.

      

           

           

MEETINGS fakta:
MEETINGS: er et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland. Internationale kunstnere inviteres på arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her producerer de nye video- og performanceværker for, om og i mødet med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skaber kunst relateret til her hvor vi bor, og værkerne bliver vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
FESTIVAL: I MEETINGS indgår to festivaler – den første løb af stablen i september 2017, og den anden åbnes officielt i Thorsminde den 30. august og varer til og med den 8. september 2019. Festivalen præsenterer de nye video- og performanceværker, som er produceret til MEETINGS. Desuden vises en lang række værker, som også forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Fra den 29. august til den 2. september afholdes et åbent symposium i Thorsminde.
PRIS: Der er gratis adgang til alle arrangementer. Ved deltagelse på symposiet betales for kost og logi.
ARRANGØR: Foreningen ET4U i samarbejde med en lang række foreninger, institutioner og enkeltpersoner i Midt- og Vestjylland.
ØKONOMI: MEETINGS er støttet økonomisk af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-19, Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, 3Fs Medie- og Kulturfond og private sponsorer.
WEB: Følg med på ET4Us hjemmeside: www.et4u.dk, Facebook: @ET4U.on.wheels og Instagram: @et4u

       

               

           

 

What is MEETINGS?

Get a small introduction here

      

Hvad er MEETINGS?

Få en lille introduktion her

 

MEETINGS 2016-17

Download the MEETINGS catalog 2016-17 (7.5 MB) by clicking on the image
(As this is a web version of the printed catalog, it looks best if you see it in a double-sided layout and with "Show frontpage separately" turned on.)

        
Download MEETINGS-kataloget 2016-17 (7.5 MB) ved at klikke på billedet
(Da det er en webudgave af det trykte katalog, tager det sig bedst ud hvis du ser det i dobbeltsidet lay-out og med ”Vis forsiden separat” slået til.)

        
Et gratis eksemplar af den trykte udgave kan afhentes ved henvendelse på Neesvej 70, 7570 Vemb.
Du kan også få et eksemplar tilsendt, hvis du sender os en A4-kuvert, der er frankeret med 45 kr. og har din adresse skrevet udenpå. Put din frankerede A4-kuvert i et brev til ET4U, c/o Havskov & Weiss, Neesvej 70, 7570 Vemb, og vi returnerer et katalog til dig.

 

             

Bliv medlem af foreningen ET4U og støt arbejdet for vedkommende samtidskunst af høj kvalitet i Midt- og Vestjylland – det koster bare et éngangsbeløb på 100 kr.
Kontingentet kan indbetales via MobilePay 55482 eller via Netbank på foreningens konto -
Reg.nr. 9589  kontonr: 7554417188
OBS! Husk at anføre navn og email-adresse på indbetalingen.

 

      

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Region Midtjylland
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Lemvig Kommune
Det Obelske Familiefond
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands festival OFF ROAD
Statens Kunstfond
3Fs Medie- og Kulturfond
Nees Totalenterprise
STARK Holstebro
Rømer Glas A/S