ET4U

 

      

The autograph book from the refugee camp in Rom

TIME, SITE & LORE – eller tid, sted & overlevering – er et OFF ROAD-samarbejde mellem 4 kulturhistoriske museer, 5 midt- og vestjyske lokaliteter, 5 internationale billedkunstnere og ET4U om en kunstnerisk tolkning af udvalgte museumsgenstande eller –historier – samtidskunst i krydsfeltet mellem kulturmuseal viden og lokal overlevering.

 
Se interview (15 min.) med de 5 deltagende kunstnere her

 
Hvad er OFF ROAD og hvor og hvornår kan du møde
TIME, SITE & LORE under OFF ROAD-festivalen?


Download kataloget til TIME, SITE & LORE her (5.2 MB)

     

Læs pressemeddelelsen her

      

        

       

The queen's pearls

TIME, SITE & LORE is an OFF ROAD collaboration between 4 culture-historical museums, 5 Central and West Jutland localities, 5 international artists and ET4U about an artistic interpretation of selected museum objects or stories - contemporary art at the intersection of museological knowledge and local lore.

 
See interview (15 min.) with the 5 participating artists here

 
What is OFF ROAD and where and when can you meet
TIME, SITE & LORE during the OFF ROAD festival?


Download the catalogue for TIME, SITE & LORE here (5.2 MB)

 

       

       

 

 

Anne Loubet & Sophie-Charlotte Gautier making video in Staby

During two residences in Staby in June 2016 and November 2016 Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier have researched for the new video work they will produce for the MEETINGS festival.
The work will be show in Staby during the festival 1.-10. September 2017.
See more here

 

 

 

      

 

 

Bliv medlem af foreningen ET4U og støt arbejdet for vedkommende samtidskunst af høj kvalitet i Midt- og Vestjylland – det koster bare 100 kr. om året.
Kontingentet kan indbetales på foreningens konto -
Reg.nr. 9589  kontonr: 7554417188
OBS! Husk at anføre navn og email-adresse på indbetalingen.

 

      

Still fra Gigi Scarias video 'A house that floats'

Der sker andre spændende ting i Region Midtjylland
Læs i denne folder
'Kunst, Mennesker, Fremtid - Kulturprogram i landsbyerne'
også om Landsbymødet 180 grader, Kunsthallen og landsbyen, Grasslands, Rural Forum Midtjylland, Dans din nabo,
Oplev landsbyen og Skulpturlandsby Selde.

 

      

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Region Midtjylland
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Lemvig Kommune
Det Obelske Familiefond
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands festival OFF ROAD
Statens Kunstfond