ET4U

 

      

MEETINGS-symposiet til premiere på Bassem Yousris video 'The Wardrobe Dream' på Thyholm

Statens Kunstfond præmierer video- og performancefestival MEETINGS

     

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har besluttet at tildele video- og performanceprojektet MEETINGS v/ foreningen ET4U en præmiering på 75.000 kr. Statens Kunstfond tildeler præmieringer uansøgt til kunstnere, som har skabt et værk eller en udstilling af særlig høj kunstnerisk kvalitet.
Læs pressemeddelelsen her
Mange tak til alle vores samarbejdspartnere og frivillige, som har hjulpet til med at gøre dette muligt!

        

 

           

Gigi Scaria's video 'A house that floats' in Abelines Gaard

The Danish Arts Foundation awards a prize to the video and performance festival MEETINGS

         
The Danish Arts Foundation's Committee for Visual Arts has decided to award the video and performance project MEETINGS, organized by the association ET4U, a prize of 75.000 DKK. The Danish Arts Foundation awards artists unapplied, who have created an artwork or an exhibition of particularly high artistic quality. Thank you very much to all our collaborators and volunteers who helped making this possible!

            

     

 

        

       

-       

Video- og performancefestival MEETINGS
1.-10. September 2017.
62 kunstnere fra 21 lande viser 64 værker
på 26 midt- og vestjyske addresser.
Se de deltagende kunstnere her


Video and performance festival MEETINGS
1-10 September 2017.
62 artists from 21 countries showing 64 works
at 26 Mid and Central Jutlandic addresses.
See the participating artists here

        

           

          

         

Nørager, Nees

Topophilia – udstilling med 14 internationale kunstnere i det forladte stuehus på gården Nørager i Nees 1.-10. september kl. 11:00-17:00.

LÆS MERE HER

        
Topophilia – exhibition with 14 international artists in the abandoned farmhouse Nørager in Nees 1-10 September at 11:00-17:00.

READ MORE HERE

 

        

         

Rammen til performancen er klar!

Leena Kela & Jean-Léon Pallandre – performance i Nees-Skalstrup
Leena Kela og Jean-Léon Pallandre har opholdt sig et par uger i Nees-Skalstrup i juni-juli 2017 og arbejdet på deres performance-portræt af Nees-Skalstrup.
Resultatet vistes lørdag den 2. og lørdag den 9. september kl. 15:00 i Nees gamle skole, Neesvej 46.
Læs Leena og Jean-Léons rapport om deres arbejde her

       
Leena Kela & Jean-Léon Pallandre – performance in Nees-Skalstrup
Leena Kela and Jean-Léon Pallandre have stayed for a couple of weeks in Nees-Skalstrup in June-July 2017 and worked on their performance portrait of Nees-Skalstrup.
The result was shown Saturday the 2nd and Saturday 9th September at 15:00 in the old school in Nees, Neesvej 46.
Read Leena and Jean-Leon's report on their work here

       

         

       

 

        

'Rounds' (2017)

Jette Ellgaard & Amanda Kerdahi - video i Lemvig
Jette Ellgaard og Amanda Kerdahis video 'Rounds' vistes i
Østergade 5, 7620 Lemvig under MEETINGS-festivalen
1.-10. september 2017.
Læs mere om deres projekt her

        

Læs interview med de to kunstnere i KUNSTEN.NU her

                  
Jette Ellgaard and Amanda Kerdahi's video 'Rounds' was shown in Østergade 5, 7620 Lemvig during the MEETINGS festival
1 - 10 September 2017.
Read more about their project here

         

           

           

 

          

Kostumer /Costumes: Siff Pristed, Foto /Photo: Casper Heijkenskjöld

Molly Haslund & Will Owen - Thyborøn Trawl Dans

THYBORØN TRAWL DANS er udviklet i samarbejde med performer og koreograf Helle Fuglsang og i dialog med arbejdspladser og borgere i Thyborøn 2016-2017.
Se mere her

Se billedserie på Kunsten.nu fra THYBORØN TRAWL DANS
søndag den 10. september kl. 14.00 i teltet ved ankeret på havnen i Thyborøn.   

              

THYBORØN TRAWL DANCE is developed in collaboration with performer and choreographer Helle Fuglsang and in dialogue with workplaces and citizens in Thyborøn 2016-17.
See more here

See photos on Kunsten.nu from THYBORØN TRAWL DANCE Sunday 10 September at 14.00 in the tent by the anchor at the harbour in Thyborøn.

        

           

The autograph book from the refugee camp in Rom

TIME, SITE & LORE – eller tid, sted & overlevering – er et OFF ROAD-samarbejde mellem 4 kulturhistoriske museer, 5 midt- og vestjyske lokaliteter, 5 internationale billedkunstnere og ET4U om en kunstnerisk tolkning af udvalgte museumsgenstande eller –historier – samtidskunst i krydsfeltet mellem kulturmuseal viden og lokal overlevering.

 
Læs mere om TIME, SITE & LORE og se interview (15 min.) med de 5 deltagende kunstnere her

 


Download kataloget til TIME, SITE & LORE her (5.2 MB)

     

        

      

        

       

The queen's pearls

TIME, SITE & LORE is an OFF ROAD collaboration between 4 culture-historical museums, 5 Central and West Jutland localities, 5 international artists and ET4U about an artistic interpretation of selected museum objects or stories - contemporary art at the intersection of museological knowledge and local lore.

 
Read more about TIME, SITE & LORE and see an interview (15 min.) with the 5 participating artists here

 


Download the catalogue for TIME, SITE & LORE here (5.2 MB)

 

       

        

       

 

 

'Manden i den blå kappe' (2017)

Anne Loubet & Sophie-Charlotte Gautier 
- video i Staby

Anne Loubet og Sophie-Charlotte Gautiers video 'Manden i den blå kappe' vistes på Stabyvej 52, Staby, 6990 Ulfborg under MEETINGS-festivalen 1.-10. september 2017.
Læs mere om deres projekt her

         

Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier's video 'The man in the blue cape' was shown at Stabyvej 52, Staby, 6990 Ulfborg during the MEETINGS festival 1-10 September 2017.
Read more about their project here   

      

 

 

Bliv medlem af foreningen ET4U og støt arbejdet for vedkommende samtidskunst af høj kvalitet i Midt- og Vestjylland – det koster bare 100 kr. om året.
Kontingentet kan indbetales på foreningens konto -
Reg.nr. 9589  kontonr: 7554417188
OBS! Husk at anføre navn og email-adresse på indbetalingen.

 

      

Still fra Gigi Scarias video 'A house that floats'

Der sker andre spændende ting i Region Midtjylland
Læs i denne folder
'Kunst, Mennesker, Fremtid - Kulturprogram i landsbyerne'
også om Landsbymødet 180 grader, Kunsthallen og landsbyen, Grasslands, Rural Forum Midtjylland, Dans din nabo,
Oplev landsbyen og Skulpturlandsby Selde.

 

      

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Region Midtjylland
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Lemvig Kommune
Det Obelske Familiefond
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands festival OFF ROAD
Statens Kunstfond