ET4U

 

      

Et udsnit af de indsamlede objekter

Leena Kela & Jean-Léon Pallandre – performance i Nees-Skalstrup
Leena Kela og Jean-Léon Pallandre har opholdt sig et par uger i Nees-Skalstrup i juni-juli 2017 og arbejdet på deres performance-portræt af Nees-Skalstrup.
Kom og se resultatet lørdag den 2. og lørdag den 9. september kl. 15:00 i Nees gamle skole, Neesvej 46 – der er gratis adgang.
Læs Leena og Jean-Léons rapport om deres arbejde her

       
Leena Kela & Jean-Léon Pallandre – performance in Nees-Skalstrup
Leena Kela and Jean-Léon Pallandre have stayed for a couple of weeks in Nees-Skalstrup in June-July 2017 and worked on their performance portrait of Nees-Skalstrup.
Come and see the result Saturday the 2nd and Saturday 9th September at 15:00 in the old school in Nees, Neesvej 46 - admission is free.
Read Leena and Jean-Leon's report on their work here

       

         

Still of roundtable test video, April 2017

Jette Ellgaard & Amanda Kerdahi - video i Lemvig
Jette Ellgaard og Amanda Kerdahi er tilbage i Lemvig på deres andet arbejdsophold 13. juli - 2. august. De arbejder videre med deres 'Rundbordssamtaler', og du kan se den video, som bliver resultatet af deres arbejde, et sted i Lemvig under MEETINGS-festivalen 1.-10. september 2017.
Se mere her

                  
Jette Ellgaard and Amanda Kerdahi are back in Lemvig on their second residence 13 July - 2 August. They continue the 'Round table conversations' and you can see the video, the result of their work, somewhere in Lemvig during the MEETINGS festival 1 - 10 September 2017.
See more here

         

           

           

 

          

Molly Haslund & Will Owen - Thyborøn Trawl Dansen

Molly Haslund og Will Owen har været på deres første arbejdsophold i Thyborøn i marts 2017. De vender tilbage igen i august, hvor du er inviteret til at komme og danse Thyborøn Trawl Dansen i Thyborøn under MEETINGS-festivalen 1.-10. september 2017.
Se mere her

      

Molly Haslund and Will Owen have been on their first residence in Thyborøn in March 2017. They will return again in August, where you are invited to come and dance the Thyborøn Trawl Dance in Thyborøn during the MEETINGS festival 1. to 10. September 2017.
See more here

        

           

The autograph book from the refugee camp in Rom

TIME, SITE & LORE – eller tid, sted & overlevering – er et OFF ROAD-samarbejde mellem 4 kulturhistoriske museer, 5 midt- og vestjyske lokaliteter, 5 internationale billedkunstnere og ET4U om en kunstnerisk tolkning af udvalgte museumsgenstande eller –historier – samtidskunst i krydsfeltet mellem kulturmuseal viden og lokal overlevering.

 
Læs mere om TIME, SITE & LORE og se interview (15 min.) med de 5 deltagende kunstnere her

 
OFF ROAD-festivalen er slut, men værkerne fra TIME, SITE & LORE kan ses igen 1.-10. september 2017.


Download kataloget til TIME, SITE & LORE her (5.2 MB)

     

      

        

       

The queen's pearls

TIME, SITE & LORE is an OFF ROAD collaboration between 4 culture-historical museums, 5 Central and West Jutland localities, 5 international artists and ET4U about an artistic interpretation of selected museum objects or stories - contemporary art at the intersection of museological knowledge and local lore.

 
Read more about TIME, SITE & LORE and see an interview (15 min.) with the 5 participating artists here

 
The OFF ROAD festival is over but the video works in TIME, SITE & LORE will be shown again 1-10 September 2017.


Download the catalogue for TIME, SITE & LORE here (5.2 MB)

 

       

       

 

 

Anne Loubet & Sophie-Charlotte Gautier - video i Staby

I løbet af to arbejdsophold i Staby i juni og november 2016 har Anne Loubet og Sophie-Charlotte Gautier researchet til det nye videokunstværk, de vil producere til MEETINGS-festivalen. Videoen vises i Staby under festivalen 1.-10. september 2017.
Se mere her

         

During two residences in Staby in June and November 2016 Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier have researched for the new video work they will produce for the MEETINGS festival.
The work will be show in Staby during the festival 1.-10. September 2017.
See more here   

      

 

 

Bliv medlem af foreningen ET4U og støt arbejdet for vedkommende samtidskunst af høj kvalitet i Midt- og Vestjylland – det koster bare 100 kr. om året.
Kontingentet kan indbetales på foreningens konto -
Reg.nr. 9589  kontonr: 7554417188
OBS! Husk at anføre navn og email-adresse på indbetalingen.

 

      

Still fra Gigi Scarias video 'A house that floats'

Der sker andre spændende ting i Region Midtjylland
Læs i denne folder
'Kunst, Mennesker, Fremtid - Kulturprogram i landsbyerne'
også om Landsbymødet 180 grader, Kunsthallen og landsbyen, Grasslands, Rural Forum Midtjylland, Dans din nabo,
Oplev landsbyen og Skulpturlandsby Selde.

 

      

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Region Midtjylland
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Lemvig Kommune
Det Obelske Familiefond
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands festival OFF ROAD
Statens Kunstfond