ET4U

 

      

Still of roundtable test video, April 2017

Jette Ellgaard & Amanda Kerdahi - video i Lemvig
Jette Ellgaard og Amanda Kerdahi har været på deres første arbejdsophold i Lemvig i april 2017. De vender tilbage igen i juli, og du kan se den video, som bliver resultatet af deres arbejde, et sted i Lemvig under MEETINGS-festivalen 1.-10. september 2017.
Se mere her

                  
Jette Ellgaard and Amanda Kerdahi have been on their first residence in Lemvig in April 2017. They will return again in July and you can see the video, the result of their work, somewhere in Lemvig during the MEETINGS festival 1. to 10. September 2017.
See more here

         

           

           

 

          

Molly Haslund & Will Owen - Thyborøn Trawl Dansen

Molly Haslund og Will Owen har været på deres første arbejdsophold i Thyborøn i marts 2017. De vender tilbage igen i august, hvor du er inviteret til at komme og danse Thyborøn Trawl Dansen i Thyborøn under MEETINGS-festivalen 1.-10. september 2017.
Se mere her

      

Molly Haslund and Will Owen have been on their first residence in Thyborøn in March 2017. They will return again in August, where you are invited to come and dance the Thyborøn Trawl Dance in Thyborøn during the MEETINGS festival 1. to 10. September 2017.
See more here

        

           

The autograph book from the refugee camp in Rom

TIME, SITE & LORE – eller tid, sted & overlevering – er et OFF ROAD-samarbejde mellem 4 kulturhistoriske museer, 5 midt- og vestjyske lokaliteter, 5 internationale billedkunstnere og ET4U om en kunstnerisk tolkning af udvalgte museumsgenstande eller –historier – samtidskunst i krydsfeltet mellem kulturmuseal viden og lokal overlevering.

 
Læs mere om TIME, SITE & LORE og se interview (15 min.) med de 5 deltagende kunstnere her

 
OFF ROAD-festivalen er slut, men værkerne fra TIME, SITE & LORE kan ses igen 1.-10. september 2017.


Download kataloget til TIME, SITE & LORE her (5.2 MB)

     

      

        

       

The queen's pearls

TIME, SITE & LORE is an OFF ROAD collaboration between 4 culture-historical museums, 5 Central and West Jutland localities, 5 international artists and ET4U about an artistic interpretation of selected museum objects or stories - contemporary art at the intersection of museological knowledge and local lore.

 
Read more about TIME, SITE & LORE and see an interview (15 min.) with the 5 participating artists here

 
The OFF ROAD festival is over but the video works in TIME, SITE & LORE will be shown again 1-10 September 2017.


Download the catalogue for TIME, SITE & LORE here (5.2 MB)

 

       

       

 

 

Anne Loubet & Sophie-Charlotte Gautier - video i Staby

I løbet af to arbejdsophold i Staby i juni og november 2016 har Anne Loubet og Sophie-Charlotte Gautier researchet til det nye videokunstværk, de vil producere til MEETINGS-festivalen. Videoen vises i Staby under festivalen 1.-10. september 2017.
Se mere her

         

During two residences in Staby in June and November 2016 Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier have researched for the new video work they will produce for the MEETINGS festival.
The work will be show in Staby during the festival 1.-10. September 2017.
See more here   

      

 

 

Bliv medlem af foreningen ET4U og støt arbejdet for vedkommende samtidskunst af høj kvalitet i Midt- og Vestjylland – det koster bare 100 kr. om året.
Kontingentet kan indbetales på foreningens konto -
Reg.nr. 9589  kontonr: 7554417188
OBS! Husk at anføre navn og email-adresse på indbetalingen.

 

      

Still fra Gigi Scarias video 'A house that floats'

Der sker andre spændende ting i Region Midtjylland
Læs i denne folder
'Kunst, Mennesker, Fremtid - Kulturprogram i landsbyerne'
også om Landsbymødet 180 grader, Kunsthallen og landsbyen, Grasslands, Rural Forum Midtjylland, Dans din nabo,
Oplev landsbyen og Skulpturlandsby Selde.

 

      

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
Region Midtjylland
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Lemvig Kommune
Det Obelske Familiefond
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands festival OFF ROAD
Statens Kunstfond