ET4U

The queen's pearls

The queen's pearls

(Se teksten på dansk nedenfor)

 

Situated high above the surrounding countryside Humlum Church has an aura of paganism about it. It is built between two prehistoric burial mounds, of which the eastern is inside the churchyard.
Since the mid-eighteen hundreds, the mound has been in use as a burial site partly for the families from Vejbjerggard, one of the old noble estates in the region, and partly for several incumbents of the church. The western burial mound was outside the church wall and strange legends relates to it. The mound has been removed, but it is known that it was called the king’s mound and that gold was found inside.
The king's mound may appear instead to have been a queen's mound. An extraordinary treasure was found in an urn in the burial mound. Forty-four turquoise glass pearls from the bronze age. The find is the biggest of its kind in Denmark. It is remarkable that the burial is from the Danish bronze age around 3000 years ago, but the glass pearls are from Mesopotamia. It is necessary to use the imagination in order to picture the connection between Humlum in Westjutland and Eufrat in Irak, to picture the woman who wore these pearls, and to picture the long journey these glass pearls took 3000 years ago.

 

    

Dronningens perler

Gunilla Josephson

Den højt beliggende Humlum Kirke har en stemning af oldtid over sig. Den er bygget mellem to oldtidshøje, hvoraf den østligste ligger på selve kirkegården.
Højen har siden midten af 1800-årene været brugt som begravelsesplads dels for slægten fra en af egnens gamle herregårde, Vejbjerggard, dels for flere af sognets præster. Den vestlige oldtidshøj lå uden for kirkegårdsdiget, og om den går der sære sagn. Højen er nu fjernet, men man ved, at den kaldtes Kongehøj, og der er fundet guld i den.
Kongehøjen kan dog se ud til i stedet at have været en Dronningehøj. I en urne i højen blev der fundet en ekstraordinær skat. Fireogfyrre turkise glasperler fra bronzealderen. Fundet er det absolut største af sin art i Danmark. Kvinden med perlerne blev begravet for cirka 3000 år siden. Glasset fra perlerne i hendes armbånd har nu vist sig at stamme fra Mesopotamien, det nuværende Irak. Man skal virkelig have gang i sin forestillingsevne for at kunne se datidens samfund for sig. Primitivt måske, men alligevel med gode handelsforbindelser mellem Humlum og Irak. Og samme fantasi skal i brug, for at forestille sig den bronzealderdronning fra Humlum, der efterlod sig en af datidens allerstørste skatte.

 

      

'Girl with Blue Beads' Gunilla Josephson

Still from 'Girl with Blue Beads'

(Se teksten på dansk nedenfor)

         

duration 5 min. two channels w. sound, 2017       

          
I am interested in the transnational movement of goods and people and how they appear in the field of representation. Straddling notions of ownership, possession, and value, the bones and the glass beads in this work bear witness to the human presence embedded in objects. These beads, these bones, the women. As I sat in the darkness a voice spoke to me: this is what it said:
When you take me around the world, I will reveal the enigma of my face, always obscured by the immensity of lost time and ignorance and enigma. As I move across the borders to your land, who will possess me, who will own me, how will I be valued? My DNA will be beaded in a necklace of women’s souls. When you look at me the particle of light in your eyes reflects in my molten core. I will fall from your wrist and my gleam will sleep beside the bones beneath the forest floor. All is sadness and loss. There is no time.
But who said this? And what is true? Or so the voice told me.

 

           

'Pige med blå perler' Gunilla Josephson

Still fra 'Pige med blå perler'

varighed 5 min. to kanal med lyd, 2017.

            
Jeg er interesseret i varers og menneskers transnationale bevægelser, og hvordan disse gengives og fremstilles. Rummenende forestillingen om ejerskab, besiddelse og værdi, vidner knoglerne og glasperlerne i dette værk om menneskelig tilstedeværelse indlejret i objekter. Disse perler, disse knogler, kvinden. Da jeg sad i mørket talte en stemme til mig: det her er, hvad den sagde:
Når du tager mig med ud i verden vil jeg afsløre mit ansigts gåde, som altid er tilsløret af den tabte tid og uvidenhedens og gådens uendelighed. Når jeg bevæger mig over grænserne til din jord, hvem vil så besidde mig, hvem vil eje mig, hvordan vil jeg blive værdsat? Mit DNA vil blive perlebesat i en halskæde af kvinders sjæle. Når du ser på mig reflekteres lyspartiklen i dine øjne i min smeltede kerne. Jeg vil falde fra dit håndled og mit genskær vil sove ved siden af knoglerne under skovbunden. Alt er sorg og tab. Der er ikke tid.
Men hvem sagde dette? Og hvad er sandt? Eller sådan sagde stemmen til mig.