ET4U

The wardrobe-man

The wardrobe-man

(Se teksten på dansk nedenfor)

  

A day in the summer of 1914 a man came walking down the road at Grisetå Odde. With him he had a wardrobe, which he drove on a cart. After crossing the water to Oddesund Nord he turned right towards the beach and stayed there for the rest of his life. He lived in his wardrobe. During the night he placed the wardrobe flat on the ground and slept in it, and during the day the wardrobe stood upright and he could sit in there and look out over the water. He had cut a slit at the top of the wardrobe door so he could look out while the wardrobe was closed. After 24 years in the wardrobe, he accepted living in a little shed built in the same place. He kept sleeping in his wardrobe though.

He liked to talk to people, but when visiting someone he never went into their house. Instead, he stood drinking coffee and talking outside the window.

Though the Germans built heavy fortifications very close to him at the Oddesund Bridge during The Second World War, it took two years before he realised there was a war going on. He noticed when three German soldiers broke down his door and entered his shed. He got along fine with the Germans though. The wardrobe-man died in 1956. He was once asked why he had become a hermit and answered: ‘Maybe I looked too deeply into the eyes of a girl, maybe I looked too deeply into a drinking glass’. - Struer Museum has a small movie, some original film clips and articles about the wardrobe-man.

       

Æ Skawmand

Bassem Yousri

En dag i sommeren 1914 kom en mand gående hen ad vejen ved Grisetå Odde. Med sig havde han et klædeskab, som han trak på en kærre. Efter at have taget færgen over til Oddesund Nord drejede han snart af og gik til højre mod stranden. Her blev han resten af sit liv. Han boede i skabet. Om natten lagde han skabet ned og sov i det. Om dagen rejste han det op, og han kunne sidde derinde og kigge ud over Nissum Bredning. Han havde skåret en sprække øverst i skabsdøren, så han kunne kigge ud, mens skabet var lukket. Efter 24 år i skabet accepterede Æ Skawmand at flytte ind i en lille hytte, sognerådet havde fået bygget til ham samme sted. Han blev dog ved med at sove i skabet.

Selvom han var eneboer, kunne han godt lide at snakke med folk og kom også gerne på besøg. Dog blev han altid udenfor folks huse og fik sin kaffe serveret i vindueskarmen.

Under besættelsen byggede tyskerne store forsvarsværker ved Oddesund, men Æ Skawmand opdagede efter sigende først, at der var krig, da tre tyske soldater brød hans dør ind i 1942. Efter den episode kom han dog fint ud af det med tyskerne. Æ Skawmand døde i 1956. Han blev engang spurgt, hvorfor han var blevet eneboer og svarede: ‘Måske kiggede jeg for dybt i et par pigeøjne, måske kiggede jeg for dybt i et glas.’ - Struer Museum har en kort film, nogle originale filmklip og artikler om Æ Skawmand.

 

       

'The Wardrobe Dream' 2017 Bassem Yousri

Still from 'The Wardrobe Dream'

(Se teksten på dansk nedenfor)

          
How could one tell a story about something or someone they don’t know or haven’t seen before? Moreover, how could one tell a story they didn’t choose to tell at the first place? In my video project ‘The Wardrobe Dream’, I investigate these questions in a humorous and playful manner by mixing documentary and archival footage with fiction. I tell the story of the research I conducted, in the area of West Jutland in Denmark, about the curious Wardrobe-Man. Æ Skawmand (the Wardrobe-Man, Kr. Vandet Jørgensen) was a hermit who lived in his wardrobe by the shore of Oddesund from 1917 until he died in 1956. While he is currently considered an object in the collection of the Struer Museum, the only traces remaining from his life are his story and some archival material. Commissioned to create this video project by ET4U organization, I try to examine and understand his position towards a very specific history and location that are quite foreign to me. In a more general sense, I attempt to grasp the relationship between geography, reality, history and imagination.

 

           

'Skabsdrømmen' 2017 Bassem Yousri

Still fra 'Skabsdrømmen'

Hvordan kan man fortælle en historie om noget eller nogen, som man ikke kender eller har set før? Hvordan skal man tilmed kunne fortælle en historie, som man ikke selv har valgt at fortælle? I mit videoprojekt ’Skabsdrømmen’, undersøger jeg disse spørgsmål på en humoristisk og legende måde ved at blande dokumentar- og arkivmateriale med fiktion. Jeg fortæller historien om den research jeg gennemførte, i Vestjylland i Danmark, om den mærkværdige Skawmand. Æ Skawmand (Skabsmanden, Kr. Vandet Jørgensen) var en eneboer, som boede i sit garderobeskab ved bredden af Oddesund fra 1917, indtil han døde i 1956. Skønt han betragtes som en del af Struer Museums samling, er de eneste tilbageblevne spor af hans liv historien om ham og nogle arkivalier. Da foreningen ET4U har bedt mig skabe dette videoprojekt, forsøger jeg at undersøge og forstå hans stilling i en meget specifik historie og lokalitet, der er helt fremmed for mig. I en mere generel forstand forsøger jeg at forstå forholdet mellem geografi, virkelighed, historie og fantasi.