ET4U

Autograph book from the refugee camp in Rom

Autograph book from the refugee camp in Rom

(Se teksten på dansk nedenfor)

  

Heart shaped autograph book made in a refugee camp by a young German girl in 1946. The book was given to Hannelore Bahr as a birthday present. Hannelore Bahr tells: ‘I had a camp friend who was very creative - Ilse Babler from Berlin - and I got it from her. From where she had the paper, I do not know – paper was a rarity’. In the autograph book is written greetings and small poems in German. E.g. ‘Sei ewig treu und Edel, und bleib ein deutsches Mädel’.
Hannelore Bahr (b. 1935) fled with her mother from Danzig in 1945. They were interned in a refugee camp in Rom (south of Lemvig) from May 1945 to September 1947. They were then transferred to the bigger camp in Oksbøl. In September 1948 they returned to Germany.
About the camp in Rom: The camp existed from 1945-1948 and housed German refugees who had come to Denmark during the spring of 1945 in the very last months of the German occupation. They fled from the Red Army and arrived in Copenhagen by ship from the area called East Prussia. Denmark received more than 200,000 refugees in the last months of World War II.
The camp in Rom was just one of many other refugee camps on national basis. Almost 9000 people lived in the camp when it was at its biggest. The camp was surrounded by barbed wire and was under surveillance by Danish guards. Contact between refugees and Danes were strictly forbidden. The camp was managed by a Danish camp leader but otherwise the refugees themselves staffed most of the administration of the camp. The camp was in small measure a society within the Danish society, with e.g. schools, kindergarten, library, camp court, newspaper, hospital and nursing home.

 

        

Poesibog fra flygtningelejren i Rom

Sadik Kwaish Alfraji

Hjerteformet poesibog lavet af en ung tysk flygtningepige i 1946. Bogen var en fødselsdagsgave til Hannelore Bahr, som fortæller: ‘Jeg havde en lejrveninde, som var meget kreativ – Ilse Babler fra Berlin – og jeg fik den af hende. Hvorfra hun havde papiret, ved jeg ikke – papir var en sjældenhed.’ I poesibogen er skrevet små hilsner på tysk. Eksempelvis: ‘Sei ewig treu und Edel, und bleib ein deutsches Mädel.‘
Hannelore Bahr (f.1935) flygtede fra Danzig sammen med sin mor i 1945. De blev interneret i en flygtningelejr i Rom (syd for Lemvig) fra maj 1945 til september 1947. Derefter blev de overført til den større lejr i Oksbøl. I september 1948 rejste de tilbage til Tyskland.
Om Romlejren: Lejren eksisterede fra 1945-1948 og husede tyske flygtninge, der var kommet til Danmark i løbet af foråret 1945 i de sidste måneder af den tyske besættelse. De flygtede fra den Røde Hær og kom med skib til København fra området Østpreussen. Danmark modtog mere end 200.000 flygtninge i løbet af de sidste måneder af 2. Verdenskrig.
Romlejren var blot en af mange lejre på landsplan. Der boede næsten 9000 personer, da lejren var størst. Romlejren var indhegnet i pigtråd og blev bevogtet af danske vagter. Al kontakt mellem tyske flygtninge og danskere var strengt forbudt. Lejren blev forvaltet af en dansk lejrleder. Men ellers bemandede flygtningene selv det meste af lejrens administration. Lejren var i lille målestok et eget samfund i det danske samfund, med f.eks. skoler, børnehave, bibliotek, lejrdomstol, avis, hospital og plejehjem.