ET4U

TOPOPHILIA

Nørager, Nees

(Scroll down for text in English)       

 

LÆS ARTIKEL FRA LEMVIG FOLKEBLAD OM TOPOPHILIA HER

         
Topophilia finder sted i Nees, Danmark, en lille landsby i Vestjylland, som en del af video- og performancefestivalen MEETINGS 1.-10. september 2017, arrangeret af foreningen ET4U. Gården Nørager, der blev bygget i 1852, ligger på Nøragervej 38, og der er først dokumenteret en gård på stedet allerede i 1536; Gården har i dag stået ubeboet i flere år.
Udstillingen løber fra 1. til 10. september 2017 og er åben hver dag fra kl. 11.00 til 17.00.

       
Topophilia - kærlighed eller følelsesmæssig tilknytning til et sted eller et fysisk miljø (Collins English Dictionary)

       

Deltagende kunstnere: Lone Aburas & Mo Maja Moesgaard (DK) / Maikoiyo Alley-Barnes (USA) / Sonia Barrett (JA/GB) / Gian Cruz & Claire Villacorta (PH) / Mo Al Dee (EG) / Yasmine El Meleegy (EG) / Will Hurt (GB) / Marc Lee (SH) / Arjen de Leeuw (NL) / Astrid Menze (DE) / Eto Otitigbe (NG/USA) / Mauricio Sáenz (MX) / Mayan Shay & Tal Stadler (IL) / Marcella Vanzo (IT) /

       

Kuratorer: Amanda KM (USA/EG) og Eto Otitigbe (NG/USA)

      

Kuratorernes statement
Topophilia er titlen på en gruppeudstilling, der omhandler globale perspektiver på det ”hjemlige” liv; Topophilia er et begreb der beskriver ens personlige forhold til et sted. Ved hjælp af video, animation, software applikationer og installation udforsker 14 internationale kunstnere følelsen for ”stedet” forbundet med identitet. Stuehuset på gården Nørager er en forladt ramme, som er forankret i den kulturelle sammenhæng Nees, Vestjylland. Udstillingen aktiverer for en kortere periode stedet med nye medieinstallationer, der griber ind i det landlige landskab, så de besøgende kan få et kig ud i andre rum og fjerne ”hjemlige” miljøer. Kunstnerne er udvalgt til udstillingen ud fra et internationalt open call. Kunstnerne bringer på hver deres måde modsætningen mellem "her" og "der" i spil; de twister begrebet Topophilia og ansporer os til at overveje begreber som renovering, trivsel, transformation, urenhed, bestøvning, familiebånd, tab og flygtighed. Udstillingens værker konfronterer vores forventninger til ”hjemlige” rum, der er geografisk og kulturelt forskellige fra gården Nørager, hvor værkerne vises.

       

Udstillingsguide side 1                  Udstillingsguide side 2

 

 

Topophilia will take place in Nees, Denmark, a small agricultural village in Western Jutland, as part of MEETINGS, a video and performance festival, in September 2017, organized by the association ET4U.  The Nørager Farmhouse built in 1852 is located at Nøragervej 38, a farm was first documented in 1536; it has been abandoned as a home for several years.  The exhibition runs from September 1-10, 2017.

         
Topophilia - the love of or emotional connections a place or physical environment (Collins English Dictionary)

         

Participating artists: Lone Aburas & Mo Maja Moesgaard (DK) / Maikoiyo Alley-Barnes (USA) / Sonia Barrett (JA/GB) / Gian Cruz & Claire Villacorta (PH) / Mo Al Dee (EG) / Yasmine El Meleegy (EG) / Will Hurt (GB) / Marc Lee (SH) / Arjen de Leeuw (NL) / Astrid Menze (DE) / Eto Otitigbe (NG/USA) / Mauricio Sáenz (MX) / Mayan Shay & Tal Stadler (IL) / Marcella Vanzo (IT) /

          

Curators: Amanda KM (USA/EG) and Eto Otitigbe (NG/USA)

        

Curatorial Statement
Topophilia is a group exhibition that addresses global perspectives on domestic life; topophilia is an idea that describes one’s personal relationship to a place.  Using video, animation, custom software applications and installation 14 international artists explore a sense of place that is intertwined with identity.  Nørager Farmhouse is an abandoned, geometric structure firmly situated in the cultural context of Nees, Western Jutland.  The exhibition activates the site with ephemeral new media installations that intervene the pastoral landscape, allowing visitors to look outward into alternative spaces and distant intimate interiors.  The artists were selected for the exhibition from an international open call.  Each one finds a way to disorient the dichotomy of “here” and “there”; pivoting the concept of Topophilia; allowing one to further consider ideas such as renovation, contentment, transformation, impurity, pollination, family bonding, loss and the ephemeral.  The exhibition confronts expectations of domestic spaces that are geographically and culturally different from the structure in which they are contained.

          

Exhibition guide page 1               Exhibition guide page 2