Velkommen til TANKEN

– et mødested, der fokuserer på fællesskabet, samtidskunsten og lokalområdet, og som inviterer alle til at komme og være med.

TANKEN byder på
en øjenåbner til kunsten – oplæg ved professionelle danske og udenlandske kunstnere
en genopdagelse af lokalområdet – eventyret venter lige om hjørnet
en sund gentænkning af ”kaffe & kage” – meld dig til at komme og byde ind med din yndlingssnack
først og fremmest er TANKEN et uformelt og åbent mødested – kom som du er og klæd dig på efter vejret!

ET4Us arbejdsvogn er i denne sammenhæng blevet til TANKEN, hvor vi mødtes 20 fredage kl. 14.30-17.00 hen over året 2021-22 på forskellige steder rundt i Lemvig Kommune. TANKEN tager sig lige nu en tænkepauseLÆS MERE OM TANKEN HER

Welcome to TANKEN*

(*The word “tanken” has two meanings in Danish. It is short for “the service/ gas/ filling/ or petrol station” and it means “the thought/ idea/ intention”.)

– a meeting place focusing on the community, the contemporary arts and the local area, – and inviting everyone to participate.

TANKEN offers
an eye opener to art – presentations by professional Danish and international artists
– a rediscovery of the local area – the adventure is just around the corner
– a healthy rethinking of “coffee & cake” – volunteer to introduce us to your favorite snack/ cake
first and foremost, TANKEN is an informal and open meeting place – come as you are and dress for the weather!

In this context, ET4U’s trailer has been transformed into TANKEN. You could meet us on 20 Fridays 2021-22 – each time 14.30–17.00 – in different places around Lemvig Municipality. Right now TANKEN pauses for thoughtREAD MORE ABOUT TANKEN HERE

MEETINGS

MEETINGS var et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland 2016-19. Internationale kunstnere blev inviteret på arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her skabte de nye video- og performanceværker for, om og i mødet med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skabte kunst relateret til her hvor vi bor, og værkerne blev vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
I MEETINGS indgik to festivaler – den første løb af stablen 1. – 10. september 2017, og den anden 30. august – 8. september 2019. Festivalerne præsenterede de nye video- og performanceværker, som blev skabt til MEETINGS. Desuden vistes en lang række værker, som også forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Begge festivaler begyndte med et åbent symposium med deltagelse af bl.a. et stort antal af de udstillende kunstnere. LÆS MERE HER

 

MEETINGS

MEETINGS was a 4-year video and performance project taking place in Central and West Jutland, Denmark, 2016-19. We invited international artists for residencies, and here they created new video and performance works dealing with, taking place in, and produced in the meeting with the local area. The works are new and artistic reflections on the area seen from the outside. MEETINGS created art related to where we live, and the works were shown in non-traditional exhibition places and locations around Nissum Fjord.
MEETINGS included two festivals – the first festival took place 1 -10 September, 2017, and the other festival 30 August – 8 September, 2019. The festivals presented the new video and performance works that were created for MEETINGS. In addition, the festivals presented a large number of works also relating to “the site” and “the meeting”, but seen from other corners of the world than Central and West Jutland. Both festivals started with an open symposium where a large number of the exhibiting artists participated among others. READ MORE HERE