Tag på tur med TANKEN
– et uformelt og åbent mødested,
der fokuserer på fællesskabet

Velkommen til TANKEN

TANKEN er et kunst- og netværkslaboratorium, der fokuserer på fællesskabet. TANKEN inviterer alle til at tage del i den meningsfulde samtale om, hvem vi er og hvor vi skal hen. TANKEN byder lejlighedsvis på kunstneriske oplæg, naturoplevelser og en (lidt) sundere gentænkning af kaffe & kage, og først og fremmest er TANKEN et uformelt og åbent mødested.
TANKENs fysiske ramme er ET4Us arbejdsvogn, som man på fredage kl. 14.30 – 17.00 i ulige uger fra og med den 6. august 2021 og et år frem kan møde på forskellige steder rundt i Lemvig Kommune. LÆS MERE HER

Welcome to TANKEN*

(*The word “tanken” has two meanings in Danish. It is short for “the service/ gas/ filling/ or petrol station” and it means “the thought/ idea/ intention”.)

TANKEN is an art and network laboratory that focuses on the community. TANKEN invites everyone to take part in the meaningful conversation about who we are and where we are going. TANKEN occasionally offers artistic presentations, nature experiences and a (slightly) healthier rethinking of coffee & cake, and first and foremost, TANKEN is an informal and open meeting place.
The physical frame of TANKEN is ET4U’s van, which on Fridays at 14.30 – 17.00 in odd weeks from 6 August 2021 and one year onwards will be parked in different places around Lemvig Municipality. READ MORE HERE

MEETINGS

MEETINGS var et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland 2016-19. Internationale kunstnere blev inviteret på arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her skabte de nye video- og performanceværker for, om og i mødet med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skabte kunst relateret til her hvor vi bor, og værkerne blev vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
I MEETINGS indgik to festivaler – den første løb af stablen 1. – 10. september 2017, og den anden 30. august – 8. september 2019. Festivalerne præsenterede de nye video- og performanceværker, som blev skabt til MEETINGS. Desuden vistes en lang række værker, som også forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Begge festivaler begyndte med et åbent symposium med deltagelse af bl.a. et stort antal af de udstillende kunstnere. LÆS MERE HER

 

MEETINGS

MEETINGS was a 4-year video and performance project taking place in Central and West Jutland, Denmark, 2016-19. We invited international artists for residencies, and here they created new video and performance works dealing with, taking place in, and produced in the meeting with the local area. The works are new and artistic reflections on the area seen from the outside. MEETINGS created art related to where we live, and the works were shown in non-traditional exhibition places and locations around Nissum Fjord.
MEETINGS included two festivals – the first festival took place 1 -10 September, 2017, and the other festival 30 August – 8 September, 2019. The festivals presented the new video and performance works that were created for MEETINGS. In addition, the festivals presented a large number of works also relating to “the site” and “the meeting”, but seen from other corners of the world than Central and West Jutland. Both festivals started with an open symposium where a large number of the exhibiting artists participated among others. READ MORE HERE