Download the ET4U catalogs here

OBS! Katalogerne nedenfor er webudgaver af de trykte kataloger. Webudgaven af ’MEETINGS Catalog 2019’ er lavet i et dobbeltsidet lay-out. Det er de øvrige webudgaver ikke, men de tager sig også bedst ud hvis du ser dem i en dobbeltsidet visning og med ”Vis forsiden separat” slået til.
De trykte MEETINGS-kataloger kan rekvireres mod betaling af porto (60 kr. indenfor DK)

OBS! The catalogs below are web editions of the printed catalogs. The web version of ‘MEETINGS Catalog 2019’ is made in a double-sided layout, but the other web editions are not. However, they also look best if you see them in a double-sided layout and with “Show front page separately” turned on.
The printed MEETINGS catalogs can be ordered for a payment of postage (90 DKK for international sending)