Video & Performance Project
MEETINGS 2016-19

MEETINGS: var et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland 2016-19. Internationale kunstnere blev inviteret på arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her skabte de nye video- og performanceværker for, om og i mødet med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skabte kunst relateret til her hvor vi bor, og værkerne blev vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
FESTIVAL: I MEETINGS indgik to festivaler – den første løb af stablen 1. – 10. september 2017, og den anden 30. august – 8. september 2019. Festivalerne præsenterede de nye video- og performanceværker, som blev skabt til MEETINGS. Desuden vistes en lang række værker, som også forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Begge festivaler begyndte med et åbent symposium med deltagelse af bl.a. et stort antal af de udstillende kunstnere.
PRIS: Der var gratis adgang til alle arrangementer.
ARRANGØR: Foreningen ET4U i samarbejde med en lang række foreninger, institutioner, lokalsamfund og enkeltpersoner i Midt- og Vestjylland.
ØKONOMI: MEETINGS blev støttet økonomisk af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-19, Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, 3Fs Medie- og Kulturfond og private sponsorer.
MERE OM MEETINGS-FESTIVALEN 2017 HER
MERE OM MEETINGS-FESTIVALEN 2019 HER

Samarbejdspartner / Collaborator:

MEETINGS: was a 4-year video and performance project taking place in Central and West Jutland, Denmark, 2016-19. We invited international artists for residencies, and here they created new video and performance works dealing with, taking place in, and produced in the meeting with the local area. The works are new and artistic reflections on the area seen from the outside. MEETINGS created art related to where we live, and the works were shown in non-traditional exhibition places and locations around Nissum Fjord.
FESTIVAL: MEETINGS included two festivals – the first festival took place 1 -10 September, 2017, and the other festival 30 August – 8 September, 2019. The festivals presented the new video and performance works that were created for MEETINGS. In addition, the festivals presented a large number of works also relating to “the site” and “the meeting”, but seen from other corners of the world than Central and West Jutland. Both festivals started with an open symposium where a large number of the exhibiting artists participated among others.
ADMISSION: There was free access to all events.
ORGANIZED by: The ET4U Association in collaboration with a number of associations, institutions, communities and individuals in Central and West Jutland.
SUPPORT: MEETINGS was supported financially by the Cultural Agreement for Central and Western Jutland 2015-19 (Ministry of Culture Denmark), Lemvig Municipality, Central Denmark Region, European Capital of Culture Aarhus 2017, The Obel Family Foundation, The Danish Arts Foundation, 3F’s Media and Culture Fund, and private sponsors.
MORE ABOUT THE MEETINGS FESTIVAL 2017 HERE
MORE ABOUT THE MEETINGS FESTIVAL 2019 HERE

MEETINGS 2016-19 blev støttet af / was supported by: