Follow Lea Petrikova & Jan Rousek around Nissum Fjord 6 August – 8 September 2019 with “Meeting the Meetings”

Meeting the Meetings er et længerevarende kunstprojekt af Lea Petrikova & Jan Rousek lavet specielt til Meetings-festivalen og -symposiet i august og september 2019. Meeting the Meetings er ikke bare en film. Er det et film? en dokumentarfilm? et videokunstværk? en stedsspecifik ting? en happening? en performance? en improvisation? en online-serie? Måske. Alt dette og mere til. Et møde med Fjorden og dens omgivelser, lokale folk og andre folk. Et møde med Meetings og også med kunsten selv. Et eksperiment, hvis proces vil blive regelmæssigt offentliggjort online. Hvem er skaberne? Hvem er aktørerne? Hvem vil se på? Og hvem vil mødes?

Meeting the Meetings is a long-term artistic project by Lea Petrikova & Jan Rousek made specifically for the Meetings festival and symposium in August and September 2019. Meeting the Meetings is not just a film. Is it a motion picture? a documentary? a video art piece? a site-specific thing? a happening? a performance? an improvisation? an online series? Maybe. All of that and even more. A meeting with the Fjord and its surroundings, local people and other beings. A meeting with the Meetings and also with the art itself. An experiment of which process will be regularly published online. Who are the creators? Who are the actors? Who will be watching? And who will be meeting?

MEETINGS 2016-2019 er støttet af / is supported by: