‘Vestjyske registreringer’ (’Meeting the Meetings’) er et tværfagligt kunstprojekt af Frank Nielsen, Linda Thi og Mikkel Dencker, der sammen har udforsket området rundt om Nissum Fjord. I august og september 2019 var de på opdagelse i området med ET4Us arbejdsvogn som base, for at møde folk og fæ, kulturen, historien, naturen, vejret og kunsten m.m. Med hyppige intervaller offentliggjorde de deres ’notater’ i form af fotos, korte videoer, tekster, skitser m.m. på Facebook, og siden udmøntes disse i et frit, dokumenterende værk.

Frank Nielsen er fotograf og har baggrund i kunsthistorien og filmbranchen. Linda Thi og Mikkel Dencker udgør tilsammen tegnestuen Thi & Dencker Arkitekter. Deres arbejde er defineret ved en særlig opmærksomhed rettet mod stedet i udforskningen af arkitektoniske kvaliteter.

‘Vestjyske registreringer’ (‘Meeting the Meetings’) is an interdisciplinary art project by Frank Nielsen, Linda Thi and Mikkel Dencker, who together explore the area around Nissum Fjord and meet the Meetings Festival. In August and September 2019, they will be investigating the area with ET4U’s trailer as their base, to meet the people, the culture, the history, the nature, the weather and the arts etc. Their ‘notes’ will frequently be published on Facebook in the form of photos, short videos, texts, sketches etc., and these will afterwards be transformed into a free ‘documentary film’.

Frank Nielsen is a photographer and has a background in art history and the film industry. Linda Thi and Mikkel Dencker together constitute the Thi & Dencker Architects studio. Their work is defined by an experimental approach in the exploration of architectural qualities, in which a basic attention is directed to the place.

MEETINGS 2016-2019 er støttet af / is supported by: