TANKEN
– et uformelt og åbent forum for samtale med lødige kalorier til både krop og sjæl

Velkommen til TANKEN

TANKEN er et kunst- og netværkslaboratorium, der fokuserer på fællesskabet. TANKEN inviterer alle til at tage del i den meningsfulde samtale om, hvem vi er og hvor vi skal hen. TANKEN byder lejlighedsvis på kunstneriske oplæg, naturoplevelser og en (lidt) sundere gentænkning af kaffe & kage, og først og fremmest er TANKEN et uformelt og åbent mødested.

TANKENs fysiske ramme er ET4Us arbejdsvogn, som man på fredage kl. 14.30 – 17.00 i ulige uger fra og med den 6. august 2021 og et år frem kan møde på forskellige steder rundt i Lemvig Kommune – se kalender nedenfor.

Kunst-TANK-fredage
En gang om måneden inviterer TANKEN på en kunstnerisk oplevelse i samarbejde med en lang række skiftende lokale samarbejdspartnere.
TANKEN vil på disse dage være placeret ved én af Lemvig Kommunes kulturinstitutioner. En dansk eller udenlandsk kunstner gæster TANKEN og leverer et kunstnerisk oplæg, en øjenåbner til eftertanke og meningsfuld samtale.

Natur-TANK-fredage
En gang om måneden vil TANKEN være placeret f.eks. et sted i naturen, og der inviteres på vandreture med lokalkendte guider eller oplæg ved lokale kræfter. Hvad der sker i TANKEN afhænger af, hvad dagen bringer og hvad TANK-passerne og de besøgende spiller ind med. Kom og deltag i den gode samtale, og har du en god idé til TANK-programmet, så lad os høre om det.

Opskriftsbog med TANK-traktementer
I TANKEN vil der også hver gang være noget at styrke sig på, idet vi inviterer til en gentænkning af kaffe & kage. Sundt behøver ikke være kedeligt – vi opfordrer TANKENS besøgende til på skift og efter aftale at komme med deres bud på det (lidt) sundere alternativ. Traktementerne dokumenteres, og opskrifterne samles løbende til en opskriftsbog. Hvis du har en god idé til et TANK-traktement, som du har lyst at bidrage med (TANKEN betaler dine materialeudgifter) – så kontakt Karen på tlf. 2065 1830 eller e-mail karenhavskov@yahoo.dk

TANKEN inviterer på udendørs oplevelser året rundt, så deltagerne bedes klæde sig på efter vejret, (Harboørehabitten, tæpper, handsker og hue etc.)  samt medbringe egen klapstol el.lign.

TANKEN spreder KUNSTgødning for at fremme væksten af kunst og meningsfulde samtaler – og ALLE ER VELKOMNE!

Welcome to TANKEN*

(*The word “tanken” has two meanings in Danish. It is short for “the service/ gas/ filling/ or petrol station” and it means “the thought/ idea/ intention”.)

TANKEN is an art and network laboratory that focuses on the community. TANKEN invites everyone to take part in the meaningful conversation about who we are and where we are going. TANKEN occasionally offers artistic presentations, nature experiences and a (slightly) healthier rethinking of coffee & cake, and first and foremost, TANKEN is an informal and open meeting place.

The physical frame of TANKEN is ET4U’s van, which on Fridays at 14.30 – 17.00 in odd weeks from 6 August 2021 and one year onwards will be parked in different places around Lemvig Municipality – see schedule below.

Art-TANKEN Fridays
Once a month, TANKEN invites you to an artistic experience in collaboration with a number of changing local partners. TANKEN will these days be located at one of Lemvig Municipality’s cultural institutions. A Danish or foreign artist visits TANKEN and delivers an artistic presentation, an eye-opener for reflection and meaningful conversation.

Nature-TANKEN Fridays
Once a month TANKEN will be located e.g. somewhere in nature, and you are invited on walks with local guides or presentations by local experts. What happens in TANKEN depends on what the day brings and what the TANKEN keepers and the visitors contribute with. Come and join the good conversation, and if you have a good idea for the TANKEN program, tell us about it.

Recipe book with TANKEN treats
In TANKEN there will also always be a small serving, as we invite a rethinking of coffee & cake. Healthy does not have to be boring – we encourage TANKEN’s visitors to come up with their bid for the (slightly) healthier alternative. The treats are documented, and the recipes are continuously collected into a recipe book. If you have a good idea for a TANKEN treat that you would like to contribute with (TANKEN pays your material expenses) – contact Karen on tel. 2065 1830 or e-mail karenhavskov@yahoo.dk

TANKEN invites to outdoor experiences all year round, so we ask the participants to dress for the weather, (Snowsuit, blankets, gloves and hat etc.) and bring your own folding chair.

TANKEN spreads ARTificial fertilizer to promote the growth of art and meaningful conversations – and EVERYONE IS WELCOME!

Kalender for TANKEN (den opdateres løbende)
Hver gang fredag kl. 14.30-17.00 og hver gang postnr. 7620 Lemvig

HVORNÅR HVOR HVAD
Natur-TANK-fredag
6. august 2021
Kunst-TANK-fredag
20. august
Hygum Kunstmuseum
(Klostervej 26)
Oplæg v/ komponist Sisse Lunøe (DK)
Natur-TANK-fredag
3. september
Ramme
Kunst-TANK-fredag
17. september
Lemvig Musikskole
(Østergade 10)
Oplæg v/ billedkunstner Akram Al Halabi (AU)
Natur-TANK-fredag
1. oktober
Gudum
(Tangvej 20)
Kan man dyrke uden at grave i jorden?
TANKEN besøger landbruger Edvard Thomsen
Tirsdag d. 19. oktober
kl. 18.00-22.00
Lemvig
Kunst-TANK-fredag
29. oktober
Ramme Oplæg v/ billedkunstner Heather Kapplow (USA)
Natur-TANK-fredag
12. november
Ramme Oplæg v/ billedkunstner Marianne Jørgensen (DK)
Kunst-TANK-fredag
26. november
Lemvig Bibliotek
(Skolegade 3)
Oplæg v/ billedkunstner Jesper Aabille (DK)
Natur-TANK-fredag
10. december
Trælborgdalen Oplever vi verden anderledes når vi går?
Vandretur med Paulien Christensen
Kunst-TANK-fredag
21. januar 2022
Bio-huset Lemvig
(Bredgade 17)
Oplæg v/ billedkunstner Arjen de Leeuw (NL)
Natur-TANK-fredag
4. februar
Kunst-TANK-fredag
18. februar
Bovbjerg Fyr
(Fyrvej 27)
Oplæg v/ billedkunstner Lise Nørholm (DK)
Natur-TANK-fredag
4. marts
Kunst-TANK-fredag
18. marts
Tante Andantes Hus
(Ågade 5)
Oplæg v/ billedkunstner Camilla Nørgaard (DK)
Natur-TANK-fredag
1. april
Kunst-TANK-fredag
29. april
Museet for Religiøs Kunst
(Strandvejen 13)
Oplæg v/ billedkunstner Sumedh Rajendran (IN)
Natur-TANK-fredag
13. maj
Kunst-TANK-fredag
27. maj
Hjemstavnsgården Gjellergaard
(Gjelleroddevej 163)
Oplæg v/ billedkunstner Maj Horn (DK)
Natur-TANK-fredag
10. juni
Kunst-TANK-fredag
24. juni
Lemvig Museum
(Vestergade 44)
Oplæg v/ billedkunstner Smita Rajmane (IN)