We need art here where we are

Om ET4U

ET4U er en kunstnerdrevet forening, der har arbejdet med samtidskunst i Vestjylland siden 1999. ET4U blev dannet ud fra et ønske om at skabe et aktivt fagmiljø for billedkunstnere i et stadig mere affolket Vestjylland og samtidig skabe en enestående mulighed for at præsentere lokalbefolkningen for international samtidskunst. Foreningens formål er at formidle såvel dansk som udenlandsk samtidskunst, at sætte fokus på kunstnerisk kvalitet og at være forum for debat, samt være medvirkende til at knytte netværk blandt billedkunstnere.
De første ni år af foreningens liv lå hovedvægten af aktiviteterne på kontinuerlige udstillinger på adressen Tangsøgade 4 i Bøvlingbjerg. Desuden bevægede en række projekter sig uden for udstillingsstedets fire vægge, og fra 2009 erhvervede ET4U en skurvogn og flyttede endegyldigt ud af gallerirummet og ud i det offentlige rum med lejlighedsvise samtidskunstprojekter. I hele foreningens levetid har der været fokus på det internationale udsyn, på det personlige møde og på samarbejder. Det har f.eks. lige siden foreningens start været prioriteret højt, at kunstnerne kommer og er til stede under opsætning og fernisering af deres værker. Flere af de kunstneriske projekter er produceret under kortere og længere recidences her. ET4U har igennem årene deltaget i en lang række især internationale samarbejds- og udvekslingsprojekter omkring produktion og visning af samtidskunst, både projekter initieret af andre og af ET4U selv.

About ET4U

ET4U is an artist run association working with contemporary visual arts in Western Jutland since 1999. The foundation of ET4U was due to a wish of creating an active professional setting for visual artists in a still more depopulated Western Jutland and at the same time create a unique opportunity to present international contemporary art to the locals. The aims of the association are to show Danish as well as foreign contemporary art, to focus on artistic quality, to be forum for debate, and to contribute to creating networks among artists.
During the first nine years with the association, the main activities were continuous exhibitions at the address Tangsøgade 4 in Bøvlingbjerg. Moreover, a number of projects expanded beyond the four walls of the gallery space, and from 2009 ET4U got a trailer and moved definitively out from the gallery space and into the public space with occasionally contemporary art projects. During the whole history of the association, the focus has been on the international vision, on the personal meeting, and on collaborations. Ever since the beginning of the association, we have given a high priority to the artists coming and being present during the installing and the opening of their works. Several of the art projects have been produced during shorter or longer residences here. Throughout the years ET4U have participated in a number of especially international collaboration and exchanging projects concerning the production and the showing of contemporary art, projects initiated by other institutions as well as by ET4U.